Dit produkt på listorna

Om du inte hittar dina produkter på våra listor, kan du antingen skicka INCI-innehållsförteckningen till oss på e-mail under Kontakt.
Vi checkar produktinnehållet gratis och placerar produkten på den riktiga lista.
Om ett produktföretag skickar innehållet till oss, kommer vi inte att sätta eventuella produkter på Förbuds-Produkt-Listan.

Produkttillverkare kan få en ny bedömning av en produktserie, om de tar frem forsknings av et problematisk ämne i produktet.

Utvärderingar

Vetenskaplig kundskap är grunden!

Vissa kriterier måste uppfyllas innan vi bedömar ett ämne som problematiskt .

Vi betonar att våra bedömningar grundas på objektiva och välgrundad kunskap. Vår kemist söker kunskap i den vetenskapliga litteraturen, gällande vilke ämnena i kosmetika, som kan vara problematiska i förhållande till miljö och hälsa. Tx. Opinions från EU's forskningsråd SCCS.
 
Vi kontrollerar till exempel EU:s databas över potentiellt hormonstörande ämnen, olika kemiska databaser / listor och åsikter (de så kallade yttranden från EU:s vetenskapliga kommittéer, SCCS).
 
Vi fokuserer på frisörer och konsumenter
För vissa kosmetika ämnen finnas det ett tillräckligt bevis på dess miljö-och hälsoeffekter hos människor. I andra fall kan det finnas osäkerhet om effekten, till ex. studier som pekar i olika riktningar. Vi fokuserar på praktiken i frisörsalongerna.
 
Ibland vill det därför vara relevant, att följe 'försiktighetsprincipen' om befogade vetenskapliga tvivel har en påbverkan i frisörernas praktiska arbetsliv. I dessa fall kommer ämnet inte att accepteras i certifierade Gröna Salonger, Skolor eller produkter. Om en vetenskaplig tvivel endast är relevant i ett laboratorie och inte i frisörernas verklighet, accepterar vi ämnet intillsvidare. Produkter med dessa typen ämnen, kommer på 'Observations-Produkt-Listan' (Acceptlistan).

Grön Salongs 'Positiv-Produkt-Lista' följer i stor utsträckning de kriterier som fastställts för att använda den officiella etiketterna EUs miljömärke 'Blomman' och Det Nordiska miljömärke 'Svanen'.

Men på grund av att Grön Salong - omfattande miljöcertifieringars syfte är att förbättra frisörernas arbetsmiljö medan de fortsat kan vara hur kreativa som helst, har moderna, kreativa frisörer behov för några produkter, som innehåller ämnen, som är under observation / gör att frisörerna kan vara hur kreativa som hellst.

Gravida, barn och allergikare

När vi testar produkter, gör vi det med de skandinavisska frisörers och konsumenternas intressen i åtanke. Detta innebär till exempel, att ta hänsyn till att vissa grupper av konsumenter, tx.: barn och gravida kvinnor är särskilt utsatta.

Vi tror att det inte alltid är tillräckligt att titta isolerat på enskilt ämne eller en produkt i bedömningen av ämnena miljö-och hälsoeffekter, på grund av att en genomsnitlig mennisko kommer i kontakt med flera hundrade ämnen i vatten, luft och produkter varje dag, från många olika källor. Ett ämne, som vetenskapen inte kan dokumentera som problematiskt, kan i samband med andra ämnen, bli problematiska "Cocktaileffekt".

Det kan därför vara meningsfullt att förmedla information till frisörer, produkttillverkare och konsumenterna om hur man genom sitt val av produkter i allmänhet och genom att byta ämnen i produkttillverkningen, kan minska cocktaileffekten på menniskors hälsa och miljön.

För närvarande finns det ca. 8.000 klassificerade ämnen som finns i EU:s förteckning över harmoniserad klassificering.

Ett ämne kan vara problematiskt, även om det är klassificerad . Tx.: Ett antal konserveringsämnen, som är kända för att vara allergiframkallande, utan att klassas som detta.

Koncentrationsfrågan är inte relevant

Vi bedömer inte en specifik risk i förhållande till koncentrationer. Äntingen är ämnet cancerframkallande (Carc1) eller också är det inte cancerframkallande.

Tx.: är det inte relevant att diskutera koncentrationer vid många vanliga hårfärgningasämnen, t.x.PPD, på grund av att de enligt EUs lagstiftning av kosmetika, inte får komma i kontakt med huden!

Hur en frisör eller kund kan färga och tvätta hår utan att hårgfärgmedlet kommer i kontakt med huden är också en relevant fråga! Se mer under FAQ -> Behandlingar.

Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk