Ämneslistor
 
Grön Salong - omfattande miljöcertifieirngar
har gjort slutsatser på de kosmetiska ämnena, som accepteras ac EU. lsutsatserna är baserade på oberoende forskningsinstitutioner, tx. EU's forskningsråd SCCS.
 
Ämnena - 3 klasser:
  • Grön (Positiv-Ämnes-Listan) (OK)
  • Gul (Observations-Ämnes-Listan) (OK)
  • Röd (Förbuds-Ämnes-Listan) _____ (inte OK)
Vi accepterar produkter utan ämnena från Förbuds-Ämnes-Listan.
 
Förbuds-Ämnes-Listan är designat strategisk, så det är lätt för konsumenter, tillverkare och frisörer, att komma i håg vilka ämnena som bör undvikas. I praktiken ska frisörerna bara komma i håg ungefärlig 20 namn vilket betyder uteslutningen av 74 ämnen / kombinationer av ämnen.
Grön salongs kemist bedömar alla ämnena i alla produkte rinna de placeras på produktlistorna. Bedömningen görs mot backgrund i oberoende vetenskaplig forskning tx EUS SCCS Opinions. I praktiken uteslutas ungefärlig 400 ämnen i Grön Salong. Detta är ungefärlig det samma antal och ungef
ärlig de samma ämnena som Karolinska Institutet  (Stockholms Sjükhus), Center for frisører og Kosmetologer & Kundskapscenter för Allergi (Gentofte Sjükhus) samt Naturskyttsföreningens Kemikalienetvärk önskar kommer att bli förbjudan av EUs Kosmetik forordning..
 
Mer information på Grön Salong - omfattande miljöcertifieringars Teoretisk kurs.
 

Skadliga ämnen

Är ämnet: 'Toluene-2,5-diamine sulfate' ett oproblematiskt färg ämne?

 
NEJ! Det är mycket allergifremkallanden lik färg ämnet: Toluene-2,5-diamine, som är ekstremt sensibiliserende. Båda ämnena är giftiga. EU's vetenskabliga komite har granskat blandt annat kosmetikindustrin undersökningar av dessa to ämnen och oberoende forskning av dessa ämnen. Konklusionen är att endast en enda undersökning tycker att Toluene-2,5-diamine sulfate skulla vara lite mindra hälsoskadligt i förhållanden till Toluene-2,5-diamine. Men det är inte ett bevis till säljarna att konkludera att ämnet är oproblematiskt, som frisörerna ofte berätter för oss! Alla oberoende forskningsresultat visar att ämnena är problematiska.
 
 

Mer information?

Säljarna av produkterna vet ofta inte vilka av deras produkter, som accepteras av Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar och vilka produkter som inte accepteras av Grön Salong. På Grön salong kursen ger vi dig råd med hur du kan få tag i de accepterade produkterna och vad du ska agta dig för. Alla säljare har produktserier, som Grön Salong inte accepterar - också om de har produktserier, som Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar rekommenderar / accepterar.
 
 Är parabener uproblematiska konserveringsämnen?

Nej! EU har i december 2010 offentliggjort en ny videnskabelig rapport. Konklusionen är att parabenerna inte är säkre (hormonforstöranden effekter). Se: Læs mere her.
 
Kosmetikproducenterna och leverantörerna tolker EU's rapport som att parabener nu är utan problemer. Men det är inte riktigt. Parabenerne är lite allergiframkallanden för några mennesker, speciellt barn och ungdomar.
EU's videnskabelige komite är fortfarende i tvivel om parabenerne kan påverka mäns reproduktion. Intill dess är tvivel nog till att man måste ta det på alvar.
 
Foto av paraben allergi

Det danska Miljödepardement har i 2011 förbjudit 4 av 6 parabener i produkter till barn (Buthyl-paraben, Iso-buthyl-paraben & Propyl-paraben och Iso-propyl-paraben) op till och med 3 år ålderen - på grund av vetenskaplig bevis på att parabenerna är problematiska för menniskors hälsa. Det kan en nationelle depardement endast göra om den har venskaplig dokumentation. Vi får hoppas att barn på mera än 3 år har lärt sig att läsa en kemisk INCI-innehållsförteckning, på grund av att ämnena påverkar forstrar och barn mest.
 
EU kommer att förbjuda 5 olika parabener - 3 av dem ha rinte används i kosmetika i decader. De 2 parabener, som kommer att förbjudas är: 'Iso-Butyl-Paraben' och 'Iso-Propyl-Paraben'.


Desförutom använder ett genomsnitlig menniskor ett flertal produkter varje dag. Ingen har koll på cocktaileffekterna av dessa ämnen. På det sät kan parabener visa sig att vära mere skadliga än tillils förväntat. Försäktighetsprincippen / Miljöbalken blev använt i Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's värdering. Ingen parabener får finnas i en omfattande miljöcertifierad Grön Salong - med undantag för hårfärg (på grund av att alternativerna är mycket mera problematiska).
 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk