Produkter med Logo

Miljöcertifierade produkter
Alla produkter på Grön Salong - omfattande miljöcertifieringars:
  • Positiv-Produkt-Listan
  • Observations-Produkt-Listan
accepteras i omfattande miljöcertifierade gröna salonger. Dessa produkter har på detta sätt indirect blivit miljöcertifierade. Varje år testar vi ca. 100 nya produktserier.
 
 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk