Produkter

Fråga: Vilka produkter är accepterade av gron Salong - omfattande miljöcertifieringar?
 
Svar: I princip är alla produkter på Grön Slaongs -omfattande miljöcertifieringars 'Positiv-Produkt-Listan' och 'Observations-Produkt-listan', miljöcertifierade.
 
Dessa produkter kan frivilligt välja att köpa Grön Salongs - omfattande miljöcertifieringars svenska och / eller engelska logo på produkterna och / eller marknadföringen av produkterna.
 
Riskfritt och gratis bedömning
Det är gratis att få bedömt ett produkt. Det är utan risk för en produktimportör / tillverkare att få produkter bedömt hos Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar: endast produkter som accepteras av Grön Salong - omfattande miljöertifieringar, placeras på de officiella produktlistor.
 
Logo på produkter
Produktserier, som intills vidare har fått godkännande at kunna använda grön Salong logo på produkter och / eller marknadsföringen afprodukterna i produktserien är:
 
  • Mastey
  • DermOrganics
  • Wetsuit
  • Hjärtligt
Kostnader finns under FAQ -> Priser.
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk