Observations-Produkt-Listan

Produkter, som enligt Grön Salongs värdering innehåller minst ett problematisk ämne (hälsa / miljö), men ingen ämnen med alvarliga problemer ( se Forbuds-Ämne-Listan).
 
 
 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk