Observartions ämnen

Fråga: Är 'Acid Black 1' ett problematisk hårfärgningsämne?

Svar: Ja - om produkten inte innehåller PPD!
Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar bedömer att ämnet är lite allergiframkallande i laboratorium, men att det är det minst skadliga att använda i frisersalonger, men att Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar har tagit initiativ till Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's praktiska kurser så frisörerna kan lära sig att mästra  alla nuans utan att använda de nuancer som innehåller hårfärgningsämnet Acid Black 1. Bedömningen baseras på vetenskapliga undersökningar från EU. Ämnena är mycket bättre än de farliga ämnen man använder i traditionella frisörsalonger, som tx. PPD och Toluen-2,5-Diamine som finns i alla oxidativa hårfärger, vilka har förorsakat tusentals fall av livslång allergi och lett till mycket allvarliga skador, inklusive dödsfall. Hårfärger med ämnet Acid black 1 har inte i forskinigen i praktiken  visat  fall av allergi.

Acid Black 1 (finns i några Elumen nuans):
EU finner att ämnet varken är irriterande på huden eller i ögonen. I en undersökning testades 40 PPD-allergiker, och ingen av dem reagerade på ämnet Acid Black 1. Det finns inga uppgifter om förekomst av cancer. Ämnet bedöms som måttligt sensibiliserande, medan de traditionella hårfärgerna är starkt till extremt sensibiliserande.
Ett enda av de många försök som gjorts, har visat att om man fodrar råttor med Acid Black 1 i 90 dagar, så ger det en reaktion i blodet och levern. Detta försök är det enda som antyder problem, och märk väl genom att inta ämnet som föda. I frisersalonger används hårfärg inte som föda och inte i 90 dagar. Därför har Grön Salong värderad att det inte är relevant för hårfärgning.

Acid Orange 7 (finns i nästen alla New Generation hårfärger):
EU drar slutsatsen, attämnet inte är problematisk vid hårfärgning.
EU drar slutsatsen att Acid Orange 7 varken (inte) är irriterande, giftig, eller cancerframkallande. Försök visar ingen påverkan på foster (gravida). Hudförsök utförda under 90 dagar på möss med en koncentration, visade ingen dödlighet och att ämnet inte är sensibiliserande (allergifremkallande).
Ett enskilt försök med utfodring av råttor i 90 dagar, med en koncentration av ämnet, som är flera hundrade gånger högra än det som finns i hårfärgen, har visat påverkan (färgnuans i mjälten. Detta enda försök gav inte möjlighet att ange i siffror för hur farligt ämnet är - vilket inte är detsamma som att konstatera att det faktiskt finns en reell fara, om du inte ätar ämnet uppkoncentrerad i 90 dagar i rad. I frisörsalonger används hårfärg inte som föda. EU’s forskningsråd har därför konkluderad i den sista del-konklusionen, att detta inte är relevant för hårfärgning. EUs forskningsråd har därför konkluderad, att 'Acid Orange 7' inte är problematisk vid hårfärgning. Därför har Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar värderad att acceptera ämnet på 'Observations-Ämne-Listan' och acceptera produkter med ämnet ('Observations-Produkt-Listan').

Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar anser, att de två ämnena, 'Acid Black 1' och 'Acid Orange 7', för närvarande, är de bästa möjliga på marknaden, och därför accepteras de i Grön Salong - omfattande miljöcertifieringarg på 'Observations-Ämne-Listan'. Det sker hela tiden förbättringar av hårfärgningsmedel, samtidigt som vår kunskap om säkerhet och skadeverkningar blir större. Om det skulla porduceras nya forskningsresultat i fortsättningen, kommer Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's kemister i Københavns Kommune att värdera ämnena igen.

Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar arbetar hela tiden på att hårfärger och annat som används i salongerna, ska vara så milda och miljövänliga som möjligt, samtidigt som vi försöker ge marknaden en knuff i rätt riktning. Väsentligt för Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar är också att vi har skapat ett koncept som visat sig möjliggöra att allergidrabbade frisörer kan arbeta utan att ha problem (2 undersökingar).
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk