So Happy that we got "grön salongs" logo! on our new patented product.
Fredrik Olofsson
Bedömning av ca. 1.000 kända top hårvård produktserier, visade att ca. 40% kan accepteras av Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar.

Miljöcertifierade produkter

Logo på produkter och PR-material

Dessa produkter har intills vidare fåt accept av att använda Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's eftertraktade logo på produkter och marknadsföring (PR-material):
  • Mastey
  • DermOrganic
  • Wetsuit
  • Hjärtligt
  • c/o Gerd
  • Maria Nila 8färg)
  • ProCortexx
Bara produkter, som accepteras i omfattande miljöcertifieringars noggranna undersökningar, får möjlighet att använda loggan på produkter och / eller PR på produkterna.
 
Om Grön Salong bara accepterar några av produkterna i en produktserie går det att köpa logo på de accepterade produkter i produktserien. Information: Joachim Palvig, gronsalong@gmail.com, 004523201412.
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk