http://www.dr.dk/DR1/kontant/2009/05/18101436.htm
 
http://www.bar-service.dk/Default.aspx?ID=9346
 
http://www.bar-service.dk/Default.aspx?ID=10028
 
http://www.bar-service.dk/Default.aspx?ID=10029
 
North lifestyre samarbete med Grön Salong:
 
Visningsshow
Grøn Salong accepterade styling:
 
Grön Salong i
Sverige, Åland och Frisörskolor i Finland
www.gronfrisor.se
 
Danmark, Island, Färöerna
www.groensalon.dk
 
Norge
http://www.frisorene.no/
 

Länkar

Kalla Fakta - Länkar - Traditionell Hårfärgning - Skadlig
 
 
100% fornybar El - hoss dit el-bolag
Kontakt ditt el-bolag och gör ett avtall om 100% fornybar energi.
Kärnkraft är inte fornybar energi! Kärnkraft är kanske CO2-neutral i produktion, men om man tar tillverkningen och avfallshandtering av avfallet och kärnkraftvärket utsläpper det samma mäng som gaskraftvärk.
En lista med Naturskyddsföreningens accepterade el-bolag (100% fornybar energi) finns här: Naturskyttsföreningen rekommanderar
 
...eller köp vindkraft-el
Ett exempel på ett företag:100% ny fornybar energi
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk