Lagstiftning av kosmetika (EU)

Lagstiftning av Kosmetika inom EU
Kosmetik (och därmed frisör) branschen, kosmetiska produkter regleras av EU's Kosmetikforordning. Denna lagsiftning gäller för alla länderna inom EU.
 
Det är politikerna i EU Parlamentet, som tar beslut om vilka kosmetiska ämnen som:
  • är förbjudna / får användas
  • vilka ämnen som får användas med begränsningar
  • krav till innehållsdeklaration på produkterna (INCI-innehållsdeklaration)
  • krav til marknadsföringen (undviking af vilseledande marknadsföring)
  • m.m.
Mer information
På Grön Salongs Teoretiska kurs, kan du få kundskap om vilka delar av lagstiftningen, som är viktig för dig som frisör. Se FAQ -> Kurser -> Teoretisk Kurs.
 
Källa:
http://www.videncenterforallergi.dk/allergi-haarfarve-lovgivning.html
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152371&exp=1
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk