Kurs innehåll

Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar har 2 olika kurser:
  • Teoretisk diplomkurs (ger tillstånd till att kunna certifiera salong eller skola)
  • Praktisk kurs (frivilligt för salonger, men obligatorisk för skolor)
Se till högra.
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk