INCI-innehållsförteckning

Vad är INCI?

Inom EU måste kosmetiska konsumentprodukter enligt lag innehållsdeklareras och följa INCI-systemet (The International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Det är internationellt vedertagna namn som gör att till exempel allergiker och hudläkare kan identifiera exakt vilka ämnen som ingår i produkten. Ingredienserna ska anges i mängdordning. Den nya kosmetikaförordningen 1223/ 2009 började gälla i alla EU-länderna i juli 2013 och finns att läsa bland annat på Läkemedelsverkets hemsida, http://www.lakemedelsverket.se/

Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk