Symbol som måste synas på hårfärgpaketen (oxidativa  = traditionella) hårfärger - på grund av att forskningen dokumenterar, at traditionella (oxidativa) hårfärger innehåller mycket allergiframkallande ämnen. Texten är: "Produkten kan fremkalla allergisk reaktion. Får inte anvendas till fargning av ögon fransar och ögonbrynn. Innehåller benzendiaminer." Får inte användas till personer under 16 år. Kunstigt att gränsen för EU förbud mod att använda traditionella hårfärger är 16 år - forskningen visar, att de allergiframkallande ämnena också drabbar personer över 16 år!

Svårt att upptäcka allergi som är på gång:
http://www.videncenterforallergi.dk/allergi-haarfarve-symptomer.html

Hårfärg hudtest

Fråga: Är test av hårfärger på huden lagligt?
Svar: EU's kosmetikdirektiv kräver att hårfärgningsämnet PPD (p-phenylenediamine) har förbjudit att användas på huden. Om hårfärgen inte innehåller en av de 18 versioner av PPD, är det lagligt att använda i hudtest. Om hårfärgen innehåller PPD är det olagligt att använda på huden (under test och hårfärgning). De flesta hårfärgningsprodukter innehåller PPD eller ett färgämne, som är lika problematisk (allergiframkallande).
 
EU's forskningsråd, Kundskapscenter för allergi och Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar avråder att använda hudtest med hårfärg, på grund av att det kan fremkalla allergi och det finns ingen garanti med testen.
 
PPD är den vanligaste orsaken till hårfärgnings allergi. 2939 eksempatienter testades och 4,5% var allergiska mot PPD, följt av Toulene-2,5-diamin (PTD), vilken är kemiskt lik PPD.
 
Fråga: Är test av hårfärg ohälsosamt?
Svar: Ja, det påverkar / sensibiliserar immunforsvaret! Om Hårfärgningsmedlet är ett traditionellt hårfärningsmedel (oxidativ hårfärg) innehåller det flera mycket skadliga ämnen, som tx. PPD (p-phenylenediamine) eller andra hårfärgningsämnen, t.x. Resorcinol och Toluene-2,5-diamine, som är sannolikt lika allergiframkallande enligt oberoende vetenskaplig forskning i EU's forskningsråd sedan 1970-talet.
 
Om du är allergisk mot hårfärgningsmedel och färga ditt eget hår, kan det utlösa kraftig svullnad i ansiktet och hudutslag. Symtomen kan vara så allvarliga att det är nödvändigt att läggas in på sjukhus.
 
Källa: Gentofte Sjukhushttp://www.videncenterforallergi.dk/arbejdsbetinget-eksem-frisoer-videnskabelige-publikationer.html
 
 
Fråga: Hur ger traditionell hårfärg allergi?
Svar: Varje gång hårfärgen kommer på huden, påverkar det imunforsvaret och du kommer rnärmera din individuella gräns för att dit immunforsvar är påverkat tillsträkligt mycket till, att det överreagerar = du får en allergisk reaktion, som kan leda till alt från rödnan, uppsvulnan i de mjuka områden, hospitalbehandlingar med kraftig medicin eller i enstakade fall: död (se länkar här).
 
     
 
Fråga: Avråder EU's vetenskapliga kommitté, hudtest?
Svar: Ja. EU's vetenskapliga kommitté, Gentofte Hospital, Karolinska Institutet och Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar avråder därför att använda traditionella oxidativa hårfärger på huden. Grunden till detta är många:
  • Konsumenter och frisörer är inte utbildade till att bedöma om det är en allergisk reaktion! - det er endast special utbildade läkare som kan!
  • Det mest vanliga hårfärgningsämne, PPD, är olagligt att komma på huden inom EU, på grund av det är extremt allergiframkallande - enligt EU's vetenskapliga kommitté SCCS.
  • En test av allergiframkallande ämnen kan inte visa om en person kommer att bli allergisk mod hårfärgen!
  • En test på huden av ellergiframkallande ämnen vill bara öka sannolikheten av att personen utveckler allergi mot de allergiframkallanden ämnena.
Fråga: Varför rekommenderar hårfärgpaketen en hudtest?
Svar: Det får du fråga företaget, som producerar hårfärgningspaketet eller alternativt att fråga den svenska lobbyorganisationen för de kosmetiska ämnens branschorganisation: Kemisk-Teknisk-Förening.
 
Kosmetikindustriens og kemisindustriens EU-lobbyist organisation COLIPA och den svenska Kemisk-tekniska-Forening rekommenderar en hud-test i 48 timmar, fast det är ett produkt, som innehåller PPD.
 
 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk