GS Organisation

Organisation
Fråga? Vem står bakom Grön Frisör / Grøn Salon i Sverige?
Svar: Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar' har sit ursprung i 'Grøn Salon' - ordningen i Danmark och har funnits sedan 2005 och sedan till alla Skandinaviaka länderna och Australia. I Danmark administrerades ordningen av frisörföretagerna (Frisørmesterforeningen), Frisörfakförbundet (Frisørforbundet), och Köbenhamns Kommun.Numera av Grøn Salon organisation med sekretariat i Høje Taastrup Energi- och Miljøkontor. Ordningen har funnits i Sverige sedan 2009.
 

Långsiktiga syfte?

Fråga: Vad är Grön Salong - omfattande miljöcertifieringars syfte?
Svar: ...är att hitta svenska offentliga samarbetsspartnere, som vill videreföre Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar ordningen i Sverige, på samma sätt som i Norge, Finnland och Danmark.
 

Fråga: Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar en non-profit organisation?

Svar: JA! Fast Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar certificeringen koster pengar, är Grön Slaong en inte vinnstdrivande organisation. Priserna är mycket billigare än vad traditionella AB bolag skal ha för liknande tjänster. Vi checkar gratis produktinnehåll och ger gratis rådgivning. Endast när vi måste ta ledigt från våran vanliga job och göra kurser och miljöcertifieringar i Skandinavien, tar vi betalt för transport, boende och lite av den tid vi inte kan jobba i våra vanliga job. På detta sättet jobbar vi mycket gratis i våran fritid och det finns ingen överskott. Därför är Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar är en non-profit nätvärk av organisationer.
 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk