Produkter som finns på 'Positiv-Produkt-Listan' överhåller krav, som är högre än 'Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's minsta-krav.

Produkter på 'Observations-Produkt-Listan' överhåller Grön Salongs minsta krav.

Mer information under Grön Salongs Teoretiska kurs.

Gröna Salonger får använda

Produkter från:

accepteras i en omfattande miljöcertifierad Grön Salong.
 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk