Frisörer
Frisörer, som utbilder sig på en frisörskola, som är certifierade som omfattande miljöcertifierad Grön Salong, kommer att få det eftertraktade diplomet: 'Omfattande miljöcertifierad Grön Salong Frisör'.

Frisörer med Grön Salong diplom har extra kundskap inom arbetsmiljö, lagstiftning, rådgiva kunder mot allergi mm.

Frisörskolor

Frisörskolor
Axelsons Gymnastiska Institut - Ekofrisörutbildningen är Sveriges 1:a 'Omfattande miljöcertifierade Grön Frisörskola'. Skolor som blir certifierade får det eftertraktade diplomet: 'Grön Salong Frisörskola'.
 
Frisörskolor som er certifierade efter Grön Salong - omfattandem iljöcertifieringars kriterier, måste:
  • Erbjuda Grön Salong Toretisk kurs till frisöreleverna på 1:a året.
  • Erbjuda Grön Salong Praktiska kurs till frisöreleverna på 2:e året.
  • Erbjuda kunder i frisörskolans salong, behandlingar som Grön Salong accepterar åtminstone 2-4 gånger i månaden.
  • Skrive om Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar i frisörskolans lärolan.
Certifierade frisörskolor i Sverige:
  • Axelsons Ekologiska Frisörskola (Stockholm)
Indtills vidare är 3 gymnasiella och 2 private frisörskolor på gång att bli certifierade i Sverige i 2014.
 
 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk