Förbuds-Produkt-Listan

Negativ-Produkt-Listan

Förbuds-Produkt-Listan momhandlar produkter som innehåller ett eller mere av de mest problematiska ämnena i kosmetika.
 
Produkter på Förbuds-Produkt-Listan får aldrig användas i omfattande miljöcerifiere Grön Salong - omfattande miljöcertifierad.
 
 
Produkterna på Förbuds-Produkt-Listan innehåller ämnen, som är mycket skadliga / problematiska för hälsan; är cancerframkallande, hormonstörande, genskadande, och/eller extermt allergiframkallande - enligt oberoende forskning. 
 
Alternativer
Om ett kosmetisk produkt inte accepteras av Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar är det oftast på grund av att produkten innehåller ett allergiframkallande eller cancerframkallande eller hormonstörande konserveringämne. Grön Salong har en list med ca. 20 konserveringämnen. Listan finns under FAQ -> Ämnen 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk