Förbuds-Ämnes-Listan

Grön Salong - omfattande miljöcerifieringars Förbuds-Ämnes-Lista innehåller de mest skadliga och / eller de mest vanliga problematiska ämnena i kosmetika, som Grön Salong menar är de mest problematiska / skadliga ämnena i kosmetika och som efter Grön Salongs mening bör förbjudas av EU, på grund av att de kan hota miljön eller menniskors hälsa.

Ämnena är intillsvidare lagliga i kosmetika, fast oberoendeforskning har visat, att de är problematiska (allergiframkallande, cancerframkallande, hormonstörande och eller kan hota fostrar m.m.).
 
 
Som supplement till listan finns det en lista med 'Formaldehyde Releasers', som alla är förbjudna i omfattande miljöcertifierade Gröna Salonger, på grund av att de bildar Formaldehyde när de kommer på huden. Formaldehyde är i den värsta klass av cancerframkallande ämnen (CARC1). Denna supplerande lista kan du få på Grön Salongs Teoretiska kurs.
 
Det får aldrigen finnas produkter i en omfattande miljöcertifierad Grön Salong, som innehåller ämnen från Förbuds-Ämnes-Listan. Produkter, som innehåller minst ett ämne från Förbuds-Ämnes-Listan, placeras på Förbuds-Produkt-Listan.
 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk