Hur blir en grön salong certifierat i Sverige?

Salongen måste upfylla kriterierna: kriterierne, speciellt måste salongen innan certifieringen ha tagit bort alla produkter med ämnen, som finns med på Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's Förbuds-Ämne-Lista. Kolla listan på denna hemsida under 'Listor'.
Ägaren / bytiksansvariga och hyrstolar måste gå kursen.
Kurs: Det är ett intensivt kurs på 1 dag (6 timmar inklusiv 1 timma lunch) och är på svenska i Sverige.
Certifiering: Ägaren/butiksansvariga kontakter Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's ordförande för Sverige, som pråtar svenska. Salongen bliver kontrollerad och får en Miljö- & Energi-rapport och ett Diplom och klisterlap med Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's logga och logga til hemsida, marknadsföring, visitkort m.m.
 

Certifiering Salong

Pris - kurs och miljöcertifieringar?
Vi jobbar gratis i våran fritid. Enda gång närt vi tycker att vi måste ta betalning är när vi lämnar våra vanliga jobb och håller kurs eller miljöcertiferar en frisörsalong i Sverige. Prisen används till löner istället för löner från våra vanliga jobb och till transport från Köbenhamn (och evt. boende). Priserna är baserade på att åtminstone 5 personer närvärer på varje teoretiska kurs och minnst 6 personer deltagar på ett praktisk kurs (2 dagar i rad).
 

Omfattande Miljöcertifieringar

Samma pris om du certifierar din salong som 'Grön salong - på gång' eller om vill certifiera din salong som 'Grön Salong - omfattande miljöcertifierad'.
  • Miljöcertifiering i din salong (2 timmar): kontrol av alla ämnen i alla produkter,
  • Miljö- och energirapport för salongen,
  • Överenskommelse av 3 nye fokusområden / hållbar livsstil,
  • Interview till journalister (1 timma),
  • Förslag till presmeddelanden (veckan innan certifieringen),
  • Diplom med logga,
  • 1 klisterlapp till fönster med Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's logga,
  • Rättighet att använda Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's Produktlistor's logga i ett år (inte 'Grön salong - på gång'),
  • Marknadsföring på http://www.gronfrisor.se/ och http://www.groensalon.dk/,
  • Medlemsskap av Grøn Salon (nyhetsbrev, gratis rådgivning o test av produktinnehåll).
 
Pris för 1:a årets certifiering är 5.900,- danska kronor / salong. Fakturan är utan moms. Transportkostnaderna tillkommer. Om flera salonger certifierar sig samtidigt, kan salongerna dela på transportkostnaderna. detta koordineras av Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar.

Om Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar hittar ämnen i salongen, som finns med på Förbuds-Ämne-Listan, får salongen inte diplom. Då måste salongen byta produkter och betala för en ny certifiering.

Pris för kontroll, rådgivning och certifiering 2:a år eller 3:e år m.m. är endast 3.300,- danska kronor. På fakturan tillkommer inte moms. Transport tillkommer. Om flera salonger certifierar sig samtidigt, kan salongerna dela på transportkostnaderna. Detta koordineras av Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar.
 
 

Vem måste gå Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's teoretiska kurs?

Kursen är ett krav, om du sen vill certifiera din salong. Det är inte ett krav att alla anställda ska ta kursen, om du vill certifiera din salong. Om du vill certifiera din salong, måste ägaren/butiksansvarig/hyrstol ha varit på kursen. Om en omfattande miljöcertifierad Grön Salong får en hyrstol efter certifieringen måste ägaren ge hyrstol-personen, Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's Produktlistor's broschyr, som syfter till anställda i certifierade Gröna Salonger och hyrstol personen måste gå det första möjliga Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's teoretiska kurs. Om en certifierad frisörsalong byter ägare, måste den nya ägaren gå Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's teoretisk kursen omedelbart (nästa möjliga teoretiska kurs). Om en certifierad Grön Salong delar lokal med en annan frisörsalong, måste den annan frisör (ägare) gå Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's kursen och certifiera den extra salong också.
 

Hur länge är en grön salong certifierad?

Certifieringen gäller för ett år (12 månader), men i Januari, februari eller mars månad året efter första certifiering, måste salongen certifieras igen för det kommande år. T.ex. om en salong certifierar sin salong 1:a gången i juni 2013, då får salongen diplom och klisterlappar med år=2013. Om salongen inte vill vara certiferad efter 1:a året kommer Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar inte och tar diplom och klisterlappar ned för efter 12 månader, men salongen suddas på hemsidan och salongens ägare får information om själv att ta klisterlappar ned från fönstre / dörr. Om salongen vill fortsätta med att vara certifierad för 2014, måste salongen certifieras i januarii 2014 (och får diplom och klisterlappar för 2014). En grön frisör salong kan certifieras när på året som hellst och certifieringen kommer att räcka i 12 månader.
 

 
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk