2011

Oktober 2011: Död af hårfärgning

En ung kvinna är död på grund af hårfärgning. Färgämnet PPD (para-phenylenediamine) och andra av de mest problematiska / skadliga ämnen, som också finns på Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar's 'Förbuds-Ämne-Lista', hittades i hårfärningsprodukten. http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1639180.ece (dansk)
 
August 2011: Samarbeta med Handels - utbildning av frisörer
Handels (Frisöranställdas fakförbund) och Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar har börjat samarbeta om utbildning av frisörer i Sverige.
Konferensen finns i Stockholm, måndagen 10 oktober kl. 9 till tisdagen 11 oktober 2011 kl. 19.00. Anmälan till kursen - kontakt Handels.
 
Det är ett bra och snabbt sätt att lara sig om Grön Salong konceptet.
 
Januari 2011: Du kan bli Grön Frisör Salong - omfattande miljöcertifierad i två steg
 
Det finns 2 möjligheter att certifiera din frisörsalong:
 
1) 'Grön Frisör - På Gång'. Du får testa hur rigtiga gröna produkter verkari i ett år och du kan vänja dine kunder till de gräna produkterna. Du får gärna använda de traditionella hårfärger i det år, men inte efter du blir certifierad som 'Grön Frisör - omfattande miljöcertifierad'. Alla andra kriterier måsta uppfÿllas från dag ett.
Efter ett år skal du ta beslut om du vill vara Grön Salong - omfattande miljöcertifierad eller inte vara med i ordningen.
2) 'Grön Frisör - Omfattande Miljöcertifierad'. Alla krav överhållas från dag ett.
 
Du kan få mer information hos
Joachim Palvig, 0045 41681468 (svenska), joachim.holten.palvig@gmail.com
 
December 2010: Parabener är fortfarande inte hälsosamma:

EU’s vetenskapliga komité har precis lanceret en ny värdering av parabener, som absolut inte är bra för kosmetik industrin. Rapporten kan läses här, men den är svår att läsa. Kontakt gärna Grøn Salon gom du har frågor.

Några av slutsatser är att:

  • Alla parabenerne har en skadlig effekt på hormonerna (Hormonstörande) (detta är inte nyt).
  • Effekten är lite om du kommer i kontakt med parabener én gång, men det är mojligt att mäta (inte nyt).
  • Methyl-paraben och Ethyl-paraben är de minst aktive/skadliga parabener - men inte oproblematiska. (inte nyt).
  • Det finns fortfarande många vetenskapliga detaljer.
  • Några (alle?) parabener kan ta sig genom huden utan att blive ändrat til oskadliga ämnen.
  • Man kan ikke konkludera från hud-test på rottar till effekter på menniskor.
  • Undersökningar av parabenernas hormonstörandeeffekt på män är inte nog till att konkludera, att det inte finns skadliga effekter.

Den danska Miljøstyrelse (Miljödepardement) konkluderar i en rapport, som citeras av EU, att små barn drabbas av många små konsentrationer av parabener i kosmetik och cremer. Detta kan hota dom (hormonstörning).

Det är inte säkert att använda parabener till alla produkter och till alla åldre.

Den danska Miljöminister/Parlament, har i 2011 förbjudit de 4 mest skadliga parabener (Propylparaben, Isopropylparaben, Butylparaben och Isobutylparaben) i barnprodukter i Danmark.

 

Nu Nordisk Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar certifierad http://www.ekostil.se/2011/06/ecohair-nu-nordiskt-gron-salong-certifierad/juni 2011

Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk