2009

Pressnyt: erika.K - hair by nature, skövde, september 2009, www.erikak.se/group.asp?group=55
   
SN Magasinet Oktober 2009
När Erika Palvig började märka allergiska reaktioner av produkterna hon använde, bestämde hos sig för att göra hela sin salong miljöanpassad, som den 1:a i sverige. 
– Jag vill kunna vara kvar i den här branschen i många år till, säger hon.
SN Magasinet

September 2009 SN Magasinet http://www.erikak.se/group.asp?group=93 2009 Gazette.se http://www.gazet.se/Ekoskont/?Artikel=50
 Pressmeddelande:
Oktober 2009 Miljöpris
december

 

Pressmeddelande:
Miljöpris
 


erika.K i medierna
 

 Bild på 2009 års pristagare Erika Karlsson, erika.k - hair by nature

Kommun ärar grön frisör med miljöpris
 
Skövde kommun gav Miljöpris 2009 till Sveriges första omfattande miljöcertifierade gröna salongen – ’erika. K – hair by nature’

Detta är ett erkännande av att ägaren Erika Karlssom har skrivit miljö- och frisör historia i Sverige. 
http://www.skovde.se/Naringsliv--Etablering/Naringslivet-i-Skovde/Naringslivspriser/Skovde-kommuns-Miljopris/

Kommunens motivering: 
”erika. K - hair by nature blev under 2009 miljöcertifierad som Grön Salong enligt ett system från Danmark. Sveriges första miljöcertifierade frisörsalong kännetecknas av ett engagement, långsiktigt och heltäckande miljöarbete. erika. K - hair by nature kan därmed inspirera många andra till miljövänligare skönhetsvård utan använding av farliga kemikalier, energiåtgärder och ökad miljömedvetenhet. Företaget är dessutom en av de första som har infört produktserier till Sverige, som är giftfria, enligt Grøn Salons kemister.” 

Bolaget har fokuserat på innovation i stället för besparingar för att överleva den ekonomiska krisen. 

"Jag är mycket stolt över att ha en så eftertraktad erkännandet från en offentlig myndighet. Jag har tagit det svåraste första steget för min bransch. Jag hoppas att det kommer att uppmuntra andra frisörer i Sverige till att börja inse att vi frisörer också har en skyldighet att ta personligt ansvar både för miljö, arbetsmiljö och välfärd”, säger Erika Karlsson, ägare av Erika. K – hair by nature i Skövde. 

Skillnaden mellan en självutnämnd eko-salong och en omfattande miljöcertificeret grön salong, som erika. K - hair by nature, är att endast en miljöcertifierad grön frisörsalong har: 
• pågående uppföljning/kontroll från det offentliga 
• garanterat inte användar hormonstörande, allergi- och cancerframkallende ämnen 
• bygger på internationellt erkända forskning 

Detta system är nytt även för Naturskyddsföreningen. En möjlig samarbetspartnar. 

"Det är viktigt att införa denna miljöcertificering, eftersom det finns många skadliga ämnen i frisörbranschen, som ger arbetsrelaterade skador; 
• en frisör utsätts i genomsnitt för 60-90 gånger så mycket av de skadliga ämnen som en kund. 
• frisörer är i genomsnitt endast 9 år i branschen 
• 44% av frisör studenter har kronisk handeksem redan i lärlingsutbildningen 
• 2/3 av frisörerna har astma och andningssvårigheter 
• 29% av frisörerna har hårfärgningsmedel allergi 
• de svagaste slutar redan i lärlingsutbildningen 

Frisörbranschen är idag där målarbranschen var på 1970-talet"- säger Joachim Holten Palvig, Grön Frisör ombud för Sverige och hänvisar till undersökningar från Kunskapscenter för frisörer och kosmetologer i Gentofte Hospital. 

”Innan övergången till miljöcertifierad frisör, var jag sjuk. Jag hade allergier, hudutslag, andningssvårigheter och koncentrationssvårigheter. Resultatet av dofter i kemiska produkterna. Efter omställningen känner jag igen att jag har en framtid i branschen.” säger Erika Karlsson, ägare av Erika. K – hair by nature i Skövde. 

Fakta om Grön Salong 
• Samarbete mellan Köpenhamns kommun, Gentofte Hospital, Energi och Klimat Department, Frisör & Kosmetikerfagförbundet. Samarbetar med Svensk Frisörfagforbundet. 
• 2006 började i Köpenhamn. 
• 2007-2008, spred sig över hela Danmark och till Island och Norge. 
• 2009 kom till Sverige med erika. K – hair by nature. 
• Uppdateringar av "Positiv listan" över produkter som inte innehåller kända miljöstörande, hormonstörande, cancer och allergiframkallande ämnen. 
• Uppdateringar av den "Förbuds listan" – de mest skadliga och använda ämnen, som är lagliga innom EU. Dessa får inte finnas i en miljöcertifierad Grön Frisör Salong. 
• Grundar sina bedömningar på internationellt erkänd forskning. 
• Problemet är att dessa ämnen är lagliga inom EU, om de inte överskrider gränser eller är i kontakt med slemhinnor. Ett problem är också att de problematiska ämnen kan förstärka varandras skadliga effekter och kan finnas i det samma produkt. Ingen vet vad som händer när du kommer i kontakt med flera av dessa produkter varje dag. 

Kontaktinformation 
• Joachim Holten Palvig, Cand. Scient, Ordörande, Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar, Sverige, T: 0045 41681468, E: joachim.holten.palvig@gmail.com, W: www.gronfrisor.se 
• Erika Karlsson, utbildad frisör, ägare av Sveriges första miljöcertifierade Grön Salong, erika. K – hair by nature, T: 0046 0702733203. W: www.erikak.se 
• Sari Strömblad, Kommunekolog, Näringen-och samhällsbyggnadsenheten, Skövde kommun, T: 0500-49 8296, T: 076-104 9665 E: Sari.Stromblad@skovde.se 
• Johan Galster, Chemical Engineering, koordinator för Grön Salong, T: 0045 33665902 / 0045 26300648, E: jogals@tmf.kk.dk / galster@danbbs.dk, W: www.groensalon.dk

Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk