Produkter med logo
 • Mastey
 • DermOrganics
 • Wetsuit
 • Hjärtligt
 • c/o Gerd
 • Maria Nila
 • ProCortexx

Flera produkter är på gång att köpa rättighet att kunna använda logo på äntingen produkterna och/eller på PR-marknadsföringen av produkterna. Ytterligare information: Ordförande Joachim Holten Palvig, gronsalong@gmail.com, 0045 23201412.

Exempel Samarbete

 

Produkter med Logo

Miljöcertifierade produkter
Alla produkter på Grön Salong - omfattande miljöcertifieringars:
 • Positiv-Produkt-Listan
 • Observations-Produkt-Listan
accepteras i omfattande miljöcertifierade gröna salonger. Dessa produkter har på detta sätt indirect blivit miljöcertifierade. Varje år testar vi ca. 100 nya produktserier.
 
Ett sätt att använda detta i marknadsföringen - som är OK med oss är:
 
Logo på miljöcertifierade produkter och PR-material
Produktsoretag med produkter som accepteras av Grön Salong - omfattande miljöcertifieringar kan köpa Grön Salong - omfattande miljöcertifieringars svenska, danska och / eller engelska logo på:
 • PR-marknadsföringen af produkterna
 • Produkterna
Johan Galster | Thorsager 4, Hedehusene - Danmark | Tel:: 26300648 | johan@galster.dk